Natuurmomenten

Lepelaar lepelt in Osdorperpolders

juli 2015
Wanneer in het Sloterpark de lepelaartjes alleen op het nest zitten, met moeder lepelaar ergens nabij, is vader lepelaar op zoek naar eten voor zijn gezin. En wanneer je hem niet in de Sloterplas ziet foerageren, is de kans groot dat hij ergens in de Osdorperpolders rondhangt. De polders liggen namelijk slechts een paar vleugelslagen bij het Sloterpark vandaan.

Ergens tussen het Sloterpark en de Osdorperpolders
Terwijl ik ijverig aan het typen was, wierp ik even een blik naar buiten. In dat ene moment zag ik zowaar Wouter van der Wulp voorbij fietsen, waardoor ik snel het raam openrukte, met m’n hoofd naar buiten hing en riep: “Wóóóúúúter!!”
Nog net zag ik Wouter – die niet wist dat ik dáár woonde – een indrukwekkende stop maken en keren: “Hoorde ik daar mijn naam??!”
“Ja hier, Marjori!”

En zo – Wouter beneden naast de schutting met de lekker ruikende liguster (dat laatste merkte hij zelf op), en ikzelf hangend uit het raam van m’n werkkamer – vertelde hij dat hij net uit de Osdorper Binnenpolder-Zuid kwam en daar een lepelaar had gezien.

Wouter: “De foto’s zijn met 30x zoom gemaakt, terwijl het zo hard woei dat ik de camera niet stil kon houden. Ik probeerde nog steun te zoeken bij de knotwilgen, maar die zwiepten ook heen en weer!”

Foto’s: Wouter van der Wulp

lepelaar-osdorperbinnenpolder-zuid-1

‘Natuurlijk genieten’ op het platteland van Amsterdam Nieuw-West!

lepelaar-osdorperbinnenpolder-zuid-2

lepelaar-osdorperbinnenpolder-zuid-3

*  *  *

Lepelaars Sloterpark Amsterdam Nieuw-West