Natuurmomenten

Mosselen in de Sloterplas

oktober 2016
Wie geregeld langs de Sloterplas loopt, heeft allang het kunstmatige eiland gesignaleerd dat in de Plas is komen te liggen. Dit eiland heeft alles te maken met de exotische mosselen die inmiddels op de bodem van de Sloterplas wonen. Op het eiland wordt onderzocht in hoeverre de quaggamossel ons helpt bij het in toom houden van blauwalgen.

VIDEO AT5
De quaggamossellen in het Sloterpark, Amsterdam Nieuw-West

Het is natuurlijk niet te hopen dat deze exoot over een aantal jaren zélf een grote plaag blijkt te zijn. Nieuwsgierig als ik ben, besloot ik tijdens een wandeling dan ook spontaan een kijkje te nemen bij deze mosselgemeenschap.

Marjori na haar bezoek aan de Quagga’s

Met de quaggamosselen

Nieuwe eigenschap quaggamossel ontdekt
Of de quaggamossel het beste middel is tegen blauwalgen, dat weet ik niet. Wat ik wél voorspel, is dat deze exotische klepper de textielbranche volledig op z’n kop zal zetten. Want kijk: ik kom de Sloterplas uit en… m’n kleren zijn nog helemaal droog!!!

 


 

Een plas vol verrassingen: