Natuurmomenten

Nacontrole na kraamtijd

juni 2014
En dan is het altijd weer interessant om bij de nacontrole te zien of er nog iets in zo’n nestje achtergebleven is. Dit keer bleven van de kraamtijd wat troepjes, een uitgedroogd insect en… een niet-uitgekomen eitje over!

Nest van roodborstjes - de overblijfselen (ook 1 eitje)

Het niet-uitgekomen roodborsteitje.

Niet uitgekomen eitje van de roodborstjes

Het nestkastje mét daarin het nestje hangt weer op z’n plek voor een eventuele tweede leg. Later in het najaar – zo eind september ongeveer – krijgen alle kastjes een schoonmaakbeurt en zijn ze weer klaar om als herfst- en winterverblijf te dienen. In de lente kunnen ze dan weer als kraamkamer fungeren.