Natuurmomenten

Natuurvriendelijke oever Sloterplas bevalt

juni 2013
Maandenlang konden we in het Sloterpark de aanleg van de natuurvriendelijke oevers volgen. Nu de boel zo goed als klaar is – alleen de plantjes moeten nog groeien – kunnen de vogels niet wachten om er een prettig plekje te zoeken.

Een deel van de nieuwe natuurvriendelijke oevers in het Sloterpark.

Neem bijvoorbeeld de aalscholvers. Gewoonlijk zie je deze vogels tevreden op de palen zitten die aan de kant van het Sloterparkbad in het water staan. Maar als ik déze aalscholver zo zie, valt de nieuwe oever ook wel in de smaak!

Aalscholver laat de vleugels drogen

Aalscholver probeert nieuwe oever in 't Sloterpark uit.