Natuurmomenten

Pasen, hazen en eieren

april 2011
Vandaag hebben we weer de eerste haas van het jaar over het veld zien rennen. Het blijft een bijzonder gezicht. Vorig jaar waren ze er ook rond deze tijd, dus even serieus: praten we dáárom over paashazen? Het ís immers weer bijna Pasen.

Via Google was te vinden

De paashaas heeft niets met het Bijbelse Pasen te maken. Al sinds de prehistorie zijn hazen (en konijnen) het symbool voor vruchtbaarheid. De vruchtbare haas is een teken van de lente, wanneer in de natuur nieuw leven ontstaat.

De haas vertegenwoordigt ons hoger bewustzijn. De haas is vruchtbaar en heel onzelfzuchtig. Achtervolgd door jachthonden zal een uitgeputte haas vervangen worden: een andere haas neemt zijn plaats in.
De haas heeft geen hol, maar een leger. Veel vogels maken gebruik van de hazenlegers om hier een nest van te maken en eieren uit te broeden.
Hier wordt de verbinding van de haas die de eieren verstopt duidelijk.

Etc. etc. etc.

Ik heb dan wel geen kleine kinderen meer, maar ik krijg warempel weer helemaal zin om eieren te verstoppen dit jaar!