varen-richard

Schipper Richard Verkerk vond gelukkig nog een plu op de boot. En wát voor een!