Waterschildpad langs Ruige Riet Sloterpark
Natuurbeleving

Slome duikelaar duikt op

maart 2022
Wie mij geregeld druk van hot naar her ziet fladderen en mij verder niet kent, zal zeer verbaasd zijn te horen, dat ik naast m’n Gefladder ook een bevlogen Yin Yoga docente ben. De rust van Yin, staat zelfs vele malen dichter bij me dan de drukte van Yang. Misschien daarom wel, dat ik extra graag bij de schildpadden in het park ben. Daar hangt zo’n fijne sfeer van kalmte. Na de winter ga ik bij het eerste lentezonnetje dan ook altijd meteen kijken of die slome duikelaars alweer opgedoken zijn. Letterlijk, want het zijn waterschildpadden.

Uit hun winterslaap

Slome duikelaar duikt op

VIDEO
Een slome duikelaar duikt op

Roodwangschildpadden, geelwangschildpadden en geelbuikschildpadden, te midden van reigers, aalscholvers, meerkoeten, ganzen, eenden en wat nog meer. Zelfs metalen vogels vliegen af en toe over.

En alhoewel die vliegtuigen met hun aanwezige geluid van mij liever achterwege mogen blijven, kun je niet anders dan accepteren dat ook zij er nu eenmaal bij horen (de aalscholver denkt er anders over).

Roodwangschildpad legt eieren in het Sloterpark