Viswijf zoekt ruzie in Vondelpark

juli 2015
Vorige maand bij het ringen van de jonge ooievaars in het Vondelpark, stond ik bij het betreden van het park eerst even geboeid te kijken, naar een moeder van vijf. Het was een klein wijfie, dat rustig naar haar opgroeiende, rondhangende kinderen keek.
Een paar meter verderop, zag ik dat ze steeds met een venijnige blik door een andere moeder bekeken werd. Een moeder, die opeens heel dreigend voor die moeder van vijf ging staan! Wat een viswijf, dacht ik. Waarna ik wel snel m’n camera pakte om het vast te leggen (een béétje een ramptoerist, voelde ik me wel).

Viswijf zoekt ruzie in het Vondelpark

Twee tegen één
Nou, die kleine was mooi niet bang. Ze had haar arm voor de zekerheid al opgeheven en je zag haar denken: wáág het niet, want ik mep je zo onderuit! Maar toen, vanuit het niets, dook de vent van dat viswijf als een dolle op haar af! Ja, daar kon ze natuurlijk niet tegenop.
Hoofdschuddend stond ik erbij, en keek ik ernaar.

Ontstressen
Terwijl die twee ruziezoekers zich met hun kind gingen bezighouden, begon die kleine ma zenuwachtig de stress van zich af te spoelen. Ondertussen hingen haar kinderen maar wat langs de waterkant, waarbij één volkomen relaxed bezig was met een hapje hier en een slokje daar. Met name dat ‘slokje daar’ baarde me zorgen, want de pilsjes bleken al koud te staan (zie laatste shot in video); daar was hij toch echt nog veel te jong voor!
Misschien dat die ruzie dáár over ging? Waren die andere ouders gewoon bang dat die jongelui met hun alcohol, een slechte invloed zouden hebben op hún kind? Dát zou een boel verklaren.